Endodoncja

Endodoncja

Leczenie endodontyczne zwane popularnie leczeniem kanałowym polega na usunięciu z komory i kanałów chorej miazgi. W przypadku stanów zapalnych wnikają do niej bakterie, toksyny bakteryjne, tworzą się ogniska zapalne, a w konsekwencji miazga obumiera lub ulega rozpadowi zgorzelinowemu. Niezbędne jest wówczas dokładne jej usunięcie, a następnie mechaniczne i chemiczne oczyszczenie komory i kanałów.

Leczenie kanałowe kojarzone z wielkim bólem, obecnie całkowicie wyeliminowanym przez powszechne stosowanie znieczuleń , umożliwia zachowanie zębów, które do niedawna były skazane na usunięcie. Nowoczesna endodoncja, dzięki zaawansowanej technologii dąży do ograniczenia leczenia kanałowego, jeśli to tylko możliwe do jednej wizyty.

Niedokładnie przeleczone kanałowo zęby są przyczyną obecności zmian zapalnych w obrębie otaczającej je kości, a w konsekwencji dochodzi do jej zniszczenia, co nie zawsze jest odczuwane przez pacjenta. Niestety dopiero zaostrzenie stanu zapalnego i ogromny ból zmusza do odwiedzenia gabinetu stomatologicznego. Dlatego czasem zdarza się, że zęby wcześniej leczone kanałowo wymagają ponownego przeleczenia. Po powtórnym dokładnym opracowaniu kanałów i szczelnym ich wypełnieniu zmiany wokół wierzchołka korzeni w kości cofają się.

Obecna endodoncja nie dopuszcza pracy bez często kilkukrotnej kontroli radiologicznej , radiowizjograficznej leczonego zęba.

Leczenie endodontyczne można podzielić na etapy.

Pierwszym etapem jest otwarcie zęba i usunięcie z niego miazgi (żywą miazgę usuwa się w znieczuleniu miejscowym).

Następnie opracowuje się kanał lub kanały przy użyciu narzędzi kanałowych, ręcznych z obfitym płukaniem. Na tym etapie powinno nastąpić całkowite usunięcie z kanału miazgi, bakterii, toksyn bakteryjnych dzięki czemu poszerzony kanał staje się odpowiednio przygotowany do wypełnienia.
Używa się wówczas precyzyjnie kalibrowanych narzędzi, które nadają kanałom regularny kształt.